Atos

Контакт детаљи

АТОС, Његошева 10, 34000 Крагујевац, Србија

Email: [email protected] , [email protected]
Tel: +381 (0)34 30 20 90, Tel/Fax: +381 (0)34 30 20 92

КОНТАКТ
0 производа у корпи
износ 0 дин
Sta ima u korpi ?
0 производа у корпи
износ 0 дин
Sta ima u korpi ?

- КРУГОВИ ЗНАЊА5. Европа
5. Европа

Аутор:
Бранко Крстајић

ЕВРОПА 

Једноставним постављањем стрелице круга на одређени појам добија се обиље података: државна застава, облик владавине, главни град, највећа река, број становника, највиши врх и површина за све државе Европе.

165 дин

165 дин

6. Азија
6. Азија

Аутор:
Бранко Крстајић

АЗИЈА

Једноставним постављањем стрелице круга на одређени појам добија се обиље података: државна застава, облик владавине, главни град, највећа река, број становника, највиши врх и површина за све државе Азије.

165 дин

165 дин

7. Африка
7. Африка

Аутор:
Бранко Крстајић

АФРИКА 

Једноставним постављањем стрелице круга на одређени појам добија се обиље података: државна застава, облик владавине, службени језик, главни град, највећа река, број становника, највиши врх и површина за све државе Африке. 

165 дин

165 дин

8. Америка
8. Америка

Аутор:
Бранко Крстајић

АМЕРИКА 

Једноставним постављањем стрелице круга на одређени појам добија се обиље података: државна застава, облик владавине, службени језик, главни град, највећа река, број становника, највиши врх и површина свих држава Америке.Прелистај

165 дин

165 дин

1. Немањићи
1. Немањићи

Аутор:
Бранко Крстајић

НЕМАЊИЋИ 

Једноставним постављањем стрелице круга на одређену личност добија се обиље података: кратка биографија, време владавине и најпознатија задужбина свих владара из светородне лозе Немањића.

165 дин

165 дин

14. Геометрија
14. Геометрија

Аутор:
Бранко Крстајић

ГЕОМЕТРИЈА

Једноставним постављањем стрелице круга на одређени појам добија се обиље података, формула и образаца за израчунавање површине, обима и других математичких појмова из геометрије.

165 дин

165 дин

9. Irregular verbs
9. Irregular verbs

Аутор:
Бранко Крстајић

IRREGULAR VERBS

Једноставним постављањем стрелице круга на одређени глагол добијају се неправилни глаголи енглеског језика. Дато је 96 најчешће коришћених неправилних глагола.

165 дин

165 дин

2. Карађорђевићи
2. Карађорђевићи

Аутор:
Бранко Крстајић

КАРАЂОРЂЕВИЋИ

Једноставним постављањем стрелице круга на одређену личност добија се обиље података о владарској лози Карађорђевића.

165 дин

165 дин

3. Обреновићи
3. Обреновићи

Аутор:
Бранко Крстајић

ОБРЕНОВИЋИ 

Једноставним постављањем стрелице круга на одређену личност добија се обиље података о владарској лози Обреновића.

165 дин

165 дин

4. Србија
4. Србија

Аутор:
Бранко Крстајић

СРБИЈА

Једноставним постављањем стрелице круга на одређени појам добија се обиље информација о бањама, језерима, планинама, рекама, рудницима, становништву, индустрији, пољопривреди... и још пуно података везаних за Србију.

165 дин

165 дин

11. Сабирање и одузимање бројева до 100
11. Сабирање и одузимање бројева до 100

Аутор:
Бранко Крстајић

САБИРАЊЕ ДО 100

Једноставним постављањем стрелице круга на одређени број учи се сабирање и одузимање бројева до 100.

165 дин

165 дин

13. Дељење бројева до 100
13. Дељење бројева до 100

Аутор:
Бранко Крстајић

ДЕЉЕЊЕ ДО 100

Једноставним постављањем стрелице круга на одређени број учи се дељење бројева до 100.

165 дин

165 дин

15. Круг боја
15. Круг боја

Аутор:
Бранко Крстајић

КРУГ БОЈА

Једноставним постављањем стрелице круга на одређену боју добијају се хроматске, ахроматске, посветљене и потамњене боје. Дате су и топле и хладне боје, основне, секундарне и боје трећег реда.

165 дин

165 дин

10. Сабирање у кругу до 10
10. Сабирање у кругу до 10

Аутор:
Бранко Крстајић

САБИРАЊЕ У КРУГУ

Једноставним постављањем стрелице круга на одређени број учи се сабирање и одузимање бројева до 10.

165 дин

165 дин

12. Таблица множења
12. Таблица множења

Аутор:
Бранко Крстајић

ТАБЛИЦА МНОЖЕЊА

Једноставним постављањем стрелице круга на одређени број учи се множење бројева до 100.

165 дин

165 динKаталог